Zeven strengenopvlecht met extra volume en textuur

by

Scroll down for the English version

De Sam Villa Textur® 1″ Texturizing Iron, is een styling apparaat die ik moest aanschaffen. Heb je soms wel eens met bepaalde spullen, toch? Dit apparaat leek mij geweldig, dus ik heb het dan ook zonder enige twijfel meteen aangeschaft in de Sam Villa webshop. Met deze Sam Villa haartang breng je een textuur aan in het haar waardoor het volume tot wel 3x toe wordt vergroot! Perfect om eens volume te creëren in fijn haar, voor het maken van verschillende haarcreaties en voor het maken van…. grotere vlechten!!
Mijn vriendinnetje Denise was mijn perfecte proefpersoon, aangezien zij heel fijn haar heeft. Nadat ik de textuur in haar haar had aangebracht was ik eindelijk in staat om ook bij haar een prachtige grote vlecht te creëren!

Zeven strengenopvlecht

Normaal gesproken waren dit soort grote vlechten niet geschikt voor elk haartype…, maar nu, met de Sam Villa Textur® 1″ Texturizing Iron, kan ik bij iedereen enorme vlechtcreaties maken! Nou ja, bij bijna iedereen dan…

Zeven strengenopvlecht

Seven strand Dutch braid with extra volume and texture

The Sam Villa Textur® 1″ Texturizing Iron is a hair styling appliance that I just had to have. Sometimes you have that with certain stuff, right? To me, this texture iron seemed amazing, so without a doubt I immediately purchased the styling appliance in the Sam Villa webshop. This Sam Villa texture iron increases the volume and texture in your hair up to 3x! Perfect for adding volume in fine hair, for creating many different hairstyles and creating…. thicker braids!! My friend Denise was the perfect person to test the hair appliance on, since she has really fine hair. After adding texture to her hair I was finally able to create an amazingly big braid!

Zeven strengenopvlecht

Usually these kind of big braids weren’t suitable for every hair type, but now, with the Sam Villa Textur® 1″ Texturizing Iron, I can finally make big braids for everybody! Well, almost everybody…

Zeven strengenopvlecht

Zeven strengenopvlecht

Follow my blog with Bloglovin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *